Cennik usług

BIURO PRAWNO - RACHUNKOWE ŚMIGIEL&ŚMIGIEL

Cennik usług naszego biura

Poniżej prezentujemy Państwu koszt wszystkich usług świadczonych przez nas w ramach księgowości oraz działalności adwokata. Proponowane przez nas ceny uzależnione są zarówno od charakteru konkretnej usługi, ale i czasu, który zespół naszego biura rachunkowego bądź prawnik musi poświęcić na ich wykonanie.

Koszt usług świadczonych przez nasze biuro rachunkowe ulega zmianie także w zależności od ilości przekazywanych nam faktur, czy innych dokumentów. W przypadku obsługi kadrowo-płacowej uwarunkowany jest również liczbą zatrudnianych przez Państwa firmę pracowników, dla których będziemy prowadzić akta osobowe, czy sporządzać rozliczenia z US i ZUS. Przewidujemy ponadto możliwość negocjacji cen dla dużych przedsiębiorstw z Dąbrowy Górniczej i okolic, jak również tych firm, które prowadzą rozbudowaną księgowość i ewidencję podatkową.

W zakresie obsługi prawnej nasz cennik obejmuje jedynie koszt porad udzielanych przez prawnika. Pozostałe czynności, którymi zajmuje się adwokat, ustalane są z Klientem indywidualnie w trakcie spotkania, rozmowy telefonicznej bądź mailowo.

 • 30% rabatu przez pierwsze 2 miesiące dla Klientów rozpoczynających działalność,
 • 25% rabatu przez pierwsze 6 miesięcy dla Klientów zmieniających biuro rachunkowe, w przypadku podpisania umowy na okres co najmniej dwuletni,
 • każdy klient, który poleci usługi naszego biura, a umowa z nowym klientem dojdzie do skutku, otrzyma 2 miesiące za 1zł.

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Obejmuje:

 • Prowadzenie zapisów Książki Przychodów i Rozchodów,
 • Prowadzenie ewidencji: sprzedaży, zakupu, VAT,
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz przesyłanie ich do Urzędu Skarbowego,
 • Sporządzanie zeznania rocznego.

od 1 do 20 dokumentów 100
od 21 do 50 dokumentów 150
od 51 do 100 dokumentów 250
od 101 do 250 dokumentów 500
powyżej 250 dokumentów 40 zł za każde 50 dokumentów
zeznanie roczne 30

KSIĘGI HANDLOWE

Obejmuje:

 • Prowadzenie zapisów księgi rachunkowej,
 • Prowadzenie ewidencji VAT,
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • Sporządzanie bilansów, rachunków zysków i strat na życzenie klienta,
 • Sporządzanie dodatkowych analiz na potrzeby klienta,
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz przesyłanie ich do Urzędu Skarbowego,
 • Sporządzanie zeznania rocznego.

od 1 do 20 dokumentów 300
od 21 do 50 dokumentów 400
od 51 do 100 dokumentów 600
od 101 do 250 dokumentów 750
powyżej 250 dokumentów 75 zł za każde 50 dokumentów
zeznanie roczne 300

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

Obejmuje:

 • Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń urlopów, chorobowego pracowników,
 • Sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do Urzędu Skarbowego,
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników,
 • Wystawianie zaświadczeń dla pracowników,
 • Sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników.

umowa cywilno-prawna 15
pracownik 20

POZOSTAŁE USŁUGI

Porada księgowa 50
Porada prawna 75
Sporządzanie pism indywidualne uzgodnienia

 

W przypadku dużej ilości dokumentów, specyfiki firmy, rozbudowanej księgowości stawki mogą być negocjowane.
Wszystkie podane ceny są cenami netto.