Cennik usług

BIURO RACHUNKOWO-PRAWNE ŚMIGIEL&ŚMIGIEL

Cennik usług naszego biura

Poniżej prezentujemy Państwu koszt wszystkich usług świadczonych przez nas w ramach księgowości oraz działalności adwokata. Proponowane przez nas ceny uzależnione są zarówno od charakteru konkretnej usługi, ale i czasu, który zespół naszego biura rachunkowego bądź prawnik musi poświęcić na ich wykonanie.

Koszt usług świadczonych przez nasze biuro rachunkowe ulega zmianie także w zależności od ilości przekazywanych nam faktur, czy innych dokumentów. W przypadku obsługi kadrowo-płacowej uwarunkowany jest również liczbą zatrudnianych przez Państwa firmę pracowników, dla których będziemy prowadzić akta osobowe, czy sporządzać rozliczenia z US i ZUS. Przewidujemy ponadto możliwość negocjacji cen dla dużych przedsiębiorstw z Dąbrowy Górniczej i okolic, jak również tych firm, które prowadzą rozbudowaną księgowość i ewidencję podatkową.

W zakresie obsługi prawnej nasz cennik obejmuje jedynie koszt porad udzielanych przez prawnika. Pozostałe czynności, którymi zajmuje się adwokat, ustalane są z Klientem indywidualnie w trakcie spotkania, rozmowy telefonicznej bądź mailowo.

W zakresie obsługi księgowej i kadrowej nasz cennik prezentowany jest poniżej:

 • stosunkowo niskie koszty obsługi,
 • 1 zł za obsługę księgową dla nowo powstałych firm w pierwszym miesiącu (dot. firm, które zdecydują się na podpisanie umowy na okres min. 2 lat),
 • możliwość wynegocjowania przez zdecydowane firmy obniżki kosztów księgowych w stosunku do aktualnie przez nie ponoszonych nawet do 20%,
 • możliwość bezkosztowej obsługi, 15% mniej za polecenie klienta przez cały okres obsługi – przy poleceniu 7 klientów obsługa bezpłatna (przy wyższych stawkach za obsługę nowego klienta),
 • bezpłatna pomoc w założeniu działalności, bezpłatne doradztwo w wyborze formy opodatkowania.

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Obejmuje:

 • Prowadzenie zapisów Książki Przychodów i Rozchodów,
 • Prowadzenie ewidencji: sprzedaży, zakupu, VAT,
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz przesyłanie ich do Urzędu Skarbowego,
 • Sporządzanie zeznania rocznego.

od 1 do 15 dokumentów 180,00 zł
od 16 do 30 dokumentów 320,00 zł
od 31 do 50 dokumentów 480,00 zł
od 51 do 80 dokumentów 640,00 zł
od 81 do 100 dokumentów 750,00 zł
od 101 do 150 dokumentów 940,00 zł
powyżej 150 dokumentów 250,00 zł za każde 50 dokumentów
zeznanie roczne 50,00 zł

KSIĘGI HANDLOWE

Obejmuje:

 • Prowadzenie zapisów księgi rachunkowej,
 • Prowadzenie ewidencji VAT,
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • Sporządzanie bilansów, rachunków zysków i strat na życzenie klienta,
 • Sporządzanie dodatkowych analiz na potrzeby klienta,
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz przesyłanie ich do Urzędu Skarbowego,
 • Sporządzanie zeznania rocznego.

od 1 do 20 dokumentów 600,00
od 21 do 50 dokumentów 1100,00 zł
od 51 do 100 dokumentów 1800,00 zł
od 101 do 250 dokumentów 3000,00 zł
powyżej 250 dokumentów 450,00 zł za każde 50 dokumentów
zeznanie roczne 1300,00 zł

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

Obejmuje:

 • Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń urlopów, chorobowego pracowników,
 • Sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do Urzędu Skarbowego,
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników,
 • Wystawianie zaświadczeń dla pracowników,
 • Sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników.

umowa cywilno-prawna 18,00 zł
pracownik 30,00 zł

POZOSTAŁE USŁUGI

Porada księgowa 100,00 zł
Porada prawna 175,00 zł
Sporządzanie pism indywidualne uzgodnienia

 

W przypadku dużej ilości dokumentów, specyfiki firmy, rozbudowanej księgowości stawki mogą być negocjowane.
Wszystkie podane ceny są cenami netto.