Księgowość dla klientów indywidualnych

BIURO RACHUNKOWO-PRAWNE ŚMIGIEL&ŚMIGIEL

Pomagamy zabieganym oraz tym, którzy nie mają pewności co do aktualności swojej wiedzy w zakresie podatków.

Biuro rachunkowe Śmigiel&Śmigiel świadczy usługi dla Klientów indywidualnych z Dąbrowy Górniczej i okolicznych miejscowości, którym zależy na wsparciu eksperta w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym. Nasz zespół tworzą specjaliści, przed którymi księgowość i polski system podatkowy nie mają żadnych tajemnic. Korzystając z usług naszego biura rachunkowego nie musisz śledzić zmian w podatkach, czy zastanawiać się nad poprawnością wyliczeń.

Deklaracje i zeznania roczne:

Przy rozliczaniu uwzględniamy oczywiście przysługujące Klientowi ulgi podatkowe.

W ramach księgowości dla osób fizycznych zespół naszego biura rachunkowego zajmuje się przede wszystkim rozliczaniem podatków dochodowych. Pomagamy naszym Klientom, którzy szukają wsparcia specjalisty w przygotowaniu zeznań rocznych takich jak PIT-37, PIT-ZG, czy PIT-39 dotyczący przychodów ze sprzedaży/zbycia nieruchomości.

Z pomocy naszego biura rachunkowe mogą więc skorzystać podatnicy pracujący na podstawie umowy o pracę, dzieło lub na zlecenie, jak również zobligowani do rozliczenia z US dochodów uzyskanych za granicą. 

Deklaracje VZM-1 - zwrot VAT za materiały budowlane:

Jako biuro rachunkowe sporządzamy także wnioski dla osób fizycznych z Dąbrowy Górniczej i okolic, w wieku do 35 r.ż. (w przypadku małżeństw młodszy z małżonków), którzy chcą ubiegać się o zwrot niektórych wydatków poniesionych na materiały budowlane wykorzystane do budowy pierwszego domu jednorodzinnego lub mieszkania nieprzekraczającego określonego w ustawie limitu metrażowego.

Zwrotowi podlegają także niektóre wydatki poniesione w związku z nadbudową, rozbudową lub przystosowaniem budynku do celów mieszkalnych.

Deklaracje PCC-3(5) – podatek od czynności cywilnoprawnych:

Zawarcie umowy bez obecności notariusza, której przedmiotem jest rzecz lub prawa majątkowe, a od której nie jest pobierany VAT, wiążą się z koniecznością uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych.

W celu rozliczenia się z US nasze biuro rachunkowe przygotowuje deklaracje PCC-3(5) dla osób:

  • kupujących na podstawie umowy kupna-sprzedaży,
  • dokonujących zamiany (obie strony umowy),
  • przyjmujących darowiznę,
  • spłacających pozostałych spadkobierców,
  • stających się po zniesieniu współwłasności jedynym właścicielem,
  • zaciągających pożyczkę,
  • przechowujących depozyt nieprawidłowy,
  • na które ustanowiona jest służebność bądź użytkowanie,
  • ustanawiających hipotekę.

Dokumentacja i deklaracje niezbędne przy prywatnym wynajmie lokali:

Zapraszamy do współpracy

Właścicielom prywatnych lokali mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej, wynajmujących pojedynczy pokój, czy też całe mieszkanie lub dom, zespół biura rachunkowego Śmigiel&Śmigiel zapewnia kompleksową obsługę w zakresie księgowości – prowadzenia niezbędnej dokumentacji oraz rozliczania się z Urzędem Skarbowym.

Nasze biuro rachunkowe prowadzi ewidencję księgową obejmującą przychody Klienta z tytułu najmu oraz związane z lokalem koszty takie jak czynsz do wspólnoty, odsetki od kredytu zaciągniętego na jego zakup lub odpisy amortyzacyjne związane z jego nabyciem. Jako formę rozliczenia najmu przyjmujemy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (8,5%), w związku z czym sporządzamy także roczne deklaracje PIT-28/A.