Adwokat, prawnik dla firm

Adwokat Dąbrowa górnicza

Maciej Śmigiel

Znajomość przepisów regulujących prowadzenie działalności gospodarczej jest niezwykle ważna tak przy jej zakładaniu, jak i przez cały okres istnienia przedsiębiorstwa. Adwokat zajmujący się obsługą firm może pomóc właściwie zinterpretować często niejasne zapisy ustaw, a także wskazać korzystne dla przedsiębiorcy rozwiązania. Szczególnie w dużych firmach wsparcie prawnika może okazać się niezbędne.

Prawnik biura Śmigiel&Śmigiel świadczy pomoc dla jednoosobowych działalności gospodarczych, jak również różnej wielkości firm z Dąbrowy Górniczej i okolic. Adwokat Maciej Śmigiel udziela swoim Klientom porad, reprezentuje ich przed sądami, a także wspiera w bieżącej działalności prowadzonych przez nich firm.

Sprawy karne i karnoskarbowe

 • występowania adwokata w charakterze obrońcy występujących w imieniu firmy, które są podejrzanymi w postępowaniu przygotowawczym bądź oskarżonymi na etapie postępowania sądowego,
 • obrona w sprawach o wykroczenie na etapie postępowania przygotowawczego oraz / lub sądowego,
 • reprezentowanie przez adwokata osób prawnych będących w postępowaniu oskarżycielem posiłkowym lub subsydiarnym,
 • wnioski o wydanie kary łącznej,
 • porady w zakresie spraw karnych i karnoskarbowych.

Sprawy gospodarcze

Zaświadczenia oraz umowy

 • przygotowywanie i opiniowanie przez prawnika umów handlowych,
 • prowadzenie bądź udział w negocjacjach umów handlowych,
 • reprezentowanie Klienta przez adwokata w sprawach należących do właściwości sądowych wydziałów gospodarczych,
 • sporządzanie opinii oraz doradztwo w sprawach gospodarczych.

Sprawy cywilne

 • WŁASNOŚĆ I INNE PRAWA RZECZOWE
  - postępowania o naruszenie stanu własności lub posiadania ruchomości oraz nieruchomości należących bądź użytkowanych przez firmę,
  - zniesienie współwłasności składników majątku zgromadzonych przez spółkę w trakcie jej istnienia,
  - wnioski o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości należących do spółki bądź służebności np. linii energetycznych lub systemów rurociągów będących własnością przedsiębiorstwa,
  - wnioski o służebność gruntową na rzecz firmy,
  - wpisy w księgach wieczystych,
 • PRAWO OSOBOWE
  - naruszenie dóbr osobistych przedsiębiorstwa takich jak np. nazwa firmy, jej wizerunek, czy naruszenie tajemnicy korespondencji,
  - przypadki ubezwłasnowolnienia wspólnika / właściciela firmy,
  - wady oświadczeń woli np. w stosunkach pracy,
 • SPADKI
  - dziedziczenie firm oraz udziałów w spółkach,
 • Zobowiązania – wymiana dóbr i usług
  - odszkodowania i zadośćuczynienia – na rzecz poszkodowanej firmy lub w przypadkach wysuniętych wobec niej roszczeń,
  - prowadzenie przez adwokata spraw o odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania,
  - prowadzenie przez prawnika spraw o odpowiedzialność deliktową – za szkody wynikających z czynów niedozwolonych.