Księga Przychodów i Rozchodów / Ryczałt ewidencjonowany

BIURO PRAWNO - RACHUNKOWE ŚMIGIEL&ŚMIGIEL

Wspieramy wszystkich tych przedsiębiorców, którzy prowadzą tzw. księgowość uproszczoną.

Zapewniamy kompleksową obsługę jednoosobowych działalności gospodarczych z Dąbrowy Górniczej rozliczających się na zasadach ogólnych, na podstawie podatku liniowego bądź też ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Świadczymy również usługi z zakresu księgowości dla małych i średnich spółek cywilnych, jawnych oraz partnerskich, których przychód za poprzedni rok obrotowy nie przekroczył określonej przez ustawodawcę sumy. 

Uproszczona księgowość prowadzona przez zespół biura rachunkowego Śmigiel&Śmigiel to pewność rozliczania podatków oraz innych zobowiązań zgodnie z aktualnymi przepisami, bez konieczności śledzenia zmian samodzielnie. Oferowana przez nas obsługa księgowa firm z sektora MSP oraz jednoosobowych działalności wiąże się z pełnym wsparciem przedsiębiorców tak w zakresie ewidencjonowania operacji gospodarczych, czy majątku firmy, jak również doradztwem finansowym, czy zastępstwem w kontaktach z instytucjami państwowymi. Z naszym biurem rachunkowym jedynym obowiązkiem przedsiębiorcy zostaje dostarczanie niezbędnej dokumentacji. Resztą zajmujemy się my.

Nie trać więc tak cennego w biznesie czasu na szukanie informacji o zmianach w podatkach na dany rok, czy ich samodzielne wyliczanie. Powierz to zadanie zespołowi biura rachunkowego Śmigiel&Śmigiel i zdaj się na nasze doświadczenie w prowadzeniu księgowości dla małych i średnich firm oraz jednoosobowych działalności gospodarczych! W ramach działalności naszego biura rachunkowego oferujemy kompleksową obsługę, która obejmuje m.in. poniższe działania.

Prowadzenie księgowości

 • weryfikacja dokumentów sprzedaży oraz kosztowych dostarczanych przez Klienta,
 • bieżące księgowanie faktur i rachunków w KPiR, ewidencji przychodów w przypadku ryczałtowców, czy w rejestrach zakupu oraz sprzedaży VAT,
 • dokumentowanie sprzedaży bezrachunkowej oraz zakupów wyszczególnionych w katalogu wydatków w formie dowodów wewnętrznych,
 • miesięczne rozliczanie podatku VAT oraz dochodowego – PIT,
 • bieżące prowadzenie ewidencji wyposażenia – składników majątku o przewidywanym okresie użytkowania krótszym niż 1 rok,
 • bieżące ewidencjonowanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych takich jak budowle, maszyny i urządzenia, środki transportu, czy inne narzędzia wykorzystywane w prowadzeniu działalności z miesięcznym wyliczeniem odpisów amortyzacyjnych.

Reprezentowanie firmy przed urzędami

Przeprowadzanie analiz finansowych

 • comiesięczne przygotowywanie deklaracji oraz składanie ich w US i ZUS,
 • sporządzanie rocznych rozliczeń, jak również raportów i innych dokumentów dla US i ZUS,
 • sporządzanie i składanie sprawozdań statystycznych dla GUS,
 • zastępstwo przed US i ZUS w celu udzielenia wyjaśnień, czy w innych sprawach podatkowych.

Pozostałe usługi świadczone przez biuro rachunkowe Śmigiel&Śmigiel

 • wykonywanie analiz płynności finansowej, sprzedaży i kosztów, czy nakładów inwestycyjnych,
 • prowadzenie korespondencji urzędowej, jak i innej związanej bezpośrednio z działalnością firmy,
 • inne usługi wybiegające poza wcześniej określony zakres działań w ramach księgowości, czy analiz biznesowych.